วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เห็นได้ชัดกับธุรกิจคือ การทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น offline หรือ online 

พราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจทั้งด้านผู้ขายและผู้ซื้อ เมื่อก่อนการทำธุรกิจเราให้ความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการกำหนดการสร้างสินค้าและบริการ 


แต่ปัจจุบันหลายธุรกิจได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการสร้างสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นหรือที่เรียกว่า Digital Centric เป็นการใช้เทคโนโลยีกำหนดจุดศูนย์รวมของทุกอย่างในการทำธุรกิจ 

เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในยุค Digital Age เช่น ธนาคารมีระบบ Digital Banking ไว้รองรับการทำธุรกิรรมของลูกค้า หรือแม้แต่การสร้าง E-marketplace เพื่อเป็นศูนย์รวมให้กับร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ


หัวใจหลักของการทำ Digital Centric คือการตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง จากการทำการตลาดแบบเดิมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เป็น 5A เพื่อให้ตอบรับการพฤติกรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 5A แยกเป็นดังนี้


A1 = Aware การสร้างการจดจำหรือการรับรู้

A2 = Appeal การดึงดูดใจ

A3 = Ask การสอบถามหาข้อมูล

A4 = Act การลงมือทำตัดสินใจซื้อ

A5 = Advocate การซื้อซ้ำ


เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลในการซื้อขายของคนในปัจจุบันมากขึ้น ก็ทำให้พฤติกรรมการทำธุรกิจเปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะดิจิทัลเป็นการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Transformation นั่นเอง 


ปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือแม้แต่ Start up เองก็ตามยังต้องอาศัยข้อมูลและความเชื่อถือจากการค้นหาออนไลน์ เพื่อวางแผนในการทำการตลาดแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 


เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและสินค้าได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ทำให้การปรับตัวด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าดิจิทัลจะมาแทนที่การตลาดแบบดั้งเดิมหรือว่ามาฆ่าสื่อเก่า ๆ เพียงแค่ดิจิทัลเข้ามาเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจและผู้บริโภคให้เข้าถึงกันมากขึ้นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่แล้ว ธุรกิจขนาดเล็กมักมีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ นั่นคือมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคุ้มค่า ต่อไปนี้คือเคล็ดลับ 4 ข้อที่ใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จสื่อให้เห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างชัดเจน

ในฐานะเจ้าของธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการเขียนอธิบายได้อย่างครอบคลุมคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการต้องคิดแบบผู้บริโภคและตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะและความต้องการทั่วไปได้อย่างไร เมื่อได้คุณลักษณะที่มีความแตกต่างที่สำคัญที่สุดและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้ว ก็จะกลายมาเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่จะสื่อออกไป ลูกค้าจะได้รับประโยชน์และได้รับการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ"อย่าหาลูกค้าที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ควรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับลูกค้าต้องการ" Seth Godin (นักคิดนักเขียนด้านธุรกิจและการตลาดชื่อดังในแวดวงธุรกิจออนไลน์)ประเมินตลาดเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือการทำการวิจัยตลาดอย่างเข้มงวดและกำหนดพารามิเตอร์ของฐานลูกค้า กำหนดอายุโดยเฉลี่ย เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา สถานะครอบครัว และรายได้ของลูกค้า สร้างแบบลูกค้าจำลองขึ้นมา พยายามประเมินผลิตภัณฑ์ผ่านสายตาของลูกค้าที่หวังไว้

นี่คือวิธีการเพื่อให้เข้าใจถึงความคิดของผู้บริโภคซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม กระบวนการขายจะราบรื่นมากขึ้นหากสามารถเสนอโซลูชันหรือประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของการตลาดคือ การรู้จักและเข้าใจลูกค้าได้ดีว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่เหมาะสมกับลูกค้า และขายตัวเองได้ด้วย " Peter Drucker (กูรูด้านการจัดการสมัยใหม่)กำหนดตำแหน่งที่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณพบ

ข้อความทางการตลาดหลักต้องเป็นเป้าหมายของกลยุทธ์การตลาดและในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างรูปแบบหลากหลายที่รวมจุดขายอื่นๆ เอาไว้ด้วยได้ สิ่นนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นในการวางกลยุทธ์การตลาด 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคถูกกำหนดโดยประโยชน์และการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าเสมอในการที่จะทำส่งสารบอกกับลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำให้พวกเขาได้แทนที่จะอธิบายถึงเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น 

เมื่อได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการเองก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย“สิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือการเปลี่ยนความคิดที่จะทำให้เรามีความเข้าใจผู้บริโภคในปัจจุบัน เปลี่ยนความคิดจากการบอกเล่าและการขายไปสู่การสร้างความสัมพันธ์แทน” Jim Stengel กล่าว (นักธุรกิจ นักเขียน ศาสตราจารย์ และวิทยากร)อย่าละเลยอินเตอร์เน็ตอย่าง SMEs ในอินเดียที่ยังไม่ได้สำรวจศักยภาพของการตลาดออนไลน์อย่างเต็มที่ การมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการโชว์ผลิตภัณฑ์และสร้างการขายออนไลน์ 

จ้าของธุรกิจนวัตกรรมต้องสำรวจช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค บล็อก และการโฆษณาออนไลน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะฐานลูกค้าเป้าหมายที่อายุต่ำกว่า 60 ปี"ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ ‘การสูญเสียการควบคุม’ ในแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ ความจริงแล้วคุณสามารถควบคุมได้เท่าๆ กับที่คุณเคยมีอยู่เสมอ: ทั้งวิธีการนำเสนอธุรกิจและวิธีการดำเนินการ" Jay Baer & Amber Naslund กล่าว (ผู้แต่งหนังสือ The Now Revolution)สามารถร่วมพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กันในหัวข้อ ” กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs ” ด้วยการคอมเม้นต์ด้านล่างนี้หรือทักไลน์มาคุยกันได้ที่ Line ID: @brandingchampติดต่อได้ตลอด 24 ช.ม.
   ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ วิทยากรการตลาดออนไลน์

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2565 เวลา 10:05

    This is why many contain a remarkably strong and corrosion-resistant alloy referred to as 17-4 precipitation hardening chrome steel. Now, for the first time ever, 17-4 PH steel can be consistently 3D-printed whereas retaining its favorable characteristics. CNC machining Here is how 3D printers work, what sort of printers you'll be able to|you presumably can} select from and how much they cost. Featured News Sign Up to Receive GrabCAD's Digital Thread Weekly Newsletter GrabCAD presents a wealth of helpful info and information – and we need to share the perfect of it with you week in and week out! The Digital Thread is GrabCAD’s free weekly e-newsletter to help make your life easier.

    ตอบลบ

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เห็นได้ชัดกับธุรกิจคือ การทำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายแลกเปลี...